SERVICII

Arhitectul este specialistul care se ocupă de conceperea, proiectarea și materializarea proiectului tău. Împreună cu echipa sa, acesta este alături de tine pe tot parcursul dezvoltării și implementării proiectului, de la conceptul inițial și tema de proiectare până la asistența tehnică în execuție și recepția clădirii.

Consultanță și management de proiect:

• consultanță în evaluarea unui imobil (teren, clădire, locuință) privind posibilitățile de construire, oportunitățile și constrângerile acestuia și alte particularități (situația juridică, interdicții, potențialul de construire și funcțiunile admise, prezența rețelelor edilitare, poziționare optimă pe teren, însorire, accese, vecinătăți, etc.) 

• asistență în relația cu instituțiile statului privind avizarea și autorizarea proiectelor 

• depuneri, urmăriri și ridicări documentații avize 

• managementul procesului de execuției prin planificare, monitorizare și control

Arhitectură, Rezistență și Instalații electrice, sanitare și termo-ventilații:

• concept arhitectură, modelare 3D BIM, imagini 3D fotorealistice (randări), film de prezentare 

• documentație tehnică pentru toate fazele de proiectare: CU, SF, DALI, avize, DTAC, DTAD, DTOE, PT-DDE, PT as-built 

• releveu și măsurători spații existente 

• expertiză tehnică 

• scenariu de securitate la incendiu și autorizație PSI (ISU) 

• calcul coeficient global de izolare termica „G” și audit energetic 

• studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de energie 

• studiu de însorire 

• autorizație pentru amplasare/desființare firmă și reclamă 

• documentații pentru intrare în legalitate sau obținere certificat de edificare 

Urbanism:

• PUZ – Plan urbanistic zonal 

• PUD – Plan urbanistic de detaliu 

• amenajări spații publice urbane (parcuri, piețe, străzi și bulevarde, etc.)

Design interior:

• concept amenajare spații birouri și fit-out, locuințe, spații comerciale, imagini 3D fotorealistice (randări), film de prezentare • design mobilier personalizat (la comandă) și proiect de execuție 

• stereotomii finisaje 

• iluminat arhitectural 

Servicii externe:

• studiu geotehnic

• ridicare topografică și operațiuni cadastrale 

• proiectare peisagistică